This server is using cookies for better user experience More informations. I agree

DMCA

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú. Stránka filmchill.com odkazuje na videá, tzv.: embedovanie, ktoré bolo EU súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon,

Zdroje:
Torrentfreak
Scribd
Edri

Na odkaze je Vaše dielo alebo chránené Vaším autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku. Oznámte nám prosím túto informáciu
prostredníctvom nášho emailu. Iba za predpokladu, že nechcete aby sme na toto video ďalej odkazovali. Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR,
ČR a DMCA. Podanie oznámenia podľa zákona DMCA odobratie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv.

filmchill.com rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videí. Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo
skopírované a je prístupné na webovej stránke na ktorú odkazujeme, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám údajné porušenie Vašich
autorských práv.
Poskytnite nám primerané informácie:
Úplný opis diela chráneného autorskými právami či iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka.
Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej konať v zastúpení vlastníka autorských práv alebo iného duševného vlastníctva.
Opis kde na tejto webovej stránke filmchill.com, sa nachádza odkaz, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka.
Vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo mailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný
podnet).
Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom
Vyhlásenie podpísané vami, urobené s vedomím Trestnosť za krivu prísahu, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom
autorských práv alebo duševného vlastníctva, alebo ste poverení konať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.
Na Váš podnet bude odpovedané do 21 pracovných dní.
Všetky DMCA oznámenia nám píšte na e-mail dmca@filmchill.com

Settings - Image resolution